Finngårdarna

Vad är en finngård?

Finnbosättningarna, numera ofta kallade finngårdarna, är en samlingsbenämning för de gårdar som byggdes i den västra rikshalvan i Sverige på slutet av 1500-talet och början på 1600-talet. Dessa gårdar befolkades av inflyttade finnar från den dåvarande östra rikshalvan.

Ofta identifieras bosättningarna av svedjebruk och själva gårdarnas bebyggelse, där rökstuga, ria och bastu var viktiga.

Finngårdarna i Lekvattnet

I Lekvattenområdet finns flera finngårdar som idag är öppna för allmänhetens besök och vackert bevarade i sina ursprungliga landskap.

Läs mer om de mest kända gårdarna här: