Ritamäki

källa: visittorsby.se

Finngården Ritamäki

Ritamäki är en av de bäst bevarade finngårdarna i Värmland. På somrarna har gården kaffeservering. Ritamäki ligger dessutom lägligt längs 7-torpsleden.

källa: visittorsby.se

Det skyddade Ritamäki

Ritamäki har fått bevara sitt finskspråkiga namn och betyder ”Ritaberg”. Torpet Ritamäki, som befinner sig bara ett stenkast ifrån Norges gräns, består av fähus, jordkällare, bastu och flera lador, det vill säga typiska finngårdsbyggnader. Gården är numera skyddat som byggnadsminne och naturreservat.