Lekvattnet – Värmlands lilla dockskåp

Lekvattnet, som kallas både porten till Finnskogen och Värmlands lilla dockskåp, är en småort i Torsby kommun.

Lekvattnet syftar på flera enheter – ursprungligen kommer namnet från Lekvattensjön. Numer hänvisar ”Lektvattnet” på ett distrikt i Värmlands län, men även kyrkbyn i Lekvattnets socken.

källa: lekvattnet.se

Natur och miljö

Lekvattnet är ett område som i hög grad har präglats av den skogsfinska kulturen. Lekvattnet ligger i nordvästra Värmland vid Norges gräns.

Själva Lekvattensjön ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Den 30,2 meter djupa sjön är ett populärt fiskeresemål och bland annat gädda, abborre, brax och gers kan fångas i sjön.

källa: lw.se

Hembygsföräningen

Lekvattnets hembygdsförening bildades 1922 och fanns från början till för att ta tillvara på byggnader och föremål i området som ansågs värdefulla och värda att bevara.

källa: wikimedia.org

Lekvattnets kyrka

Lekvattnets kyrka är en träkyrka som byggdes mellan 1850 och 1853. Kyrkan har timmerväggar och en faluröd fasad. Lekvattnet har en egen församling, som håller till i Lekvattnets kyrka.